Friday, 2 August 2013

Surah Al-Bayyinah (Jawi & Rumi)‘Iqra’ Bismi Rabbikalaii Khalaq ۝ Khalaqal-‘Insâna Min Alaq ۝ ‘Iqra’ Wa Rabbukal-‘Akram ۝ ‘Allaii Allama Bil-Qalam ۝ Allamal-‘Insâna Mâ Lam-Ya-Lam ۝ Kallâ ‘innal-Insâna La-Yaṭġâ ۝ ‘Ar-Ra-‘Âhus-Taġ ۝ ‘Inna ‘ilâ Rabbikar-Ruj-â ۝ ‘Ara‘-Aytallaii Yanhâ ۝ Abadan ‘iâ allâ ۝ ‘Ara-‘Ayta ‘In-Kâna Alal-Hudâ ۝ ‘Aw ‘Amara Bit-Taq ۝ ‘Ara-‘Ayta ‘In-Kaẓẓaba Wa Tawallâ ۝ ‘Alam Ya-Lam-Bi-‘Anna-LLâha Yarâ ۝ Kallâ La-‘illam Yantahi, Lanasfa-Am-Bin-Nâiyah ۝ iyatin-Kâibatin Khâti-‘ah ۝ Fal-Yad-U Nâdiyah ۝ Sanad-Uz-Zabâniyah ۝ Kallâ Lâ Tuti-Hu Wasjud Waqtarib ۝

Maksudnya:
Orang-orang Yang kafir dari ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik, tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka Bukti Yang jelas nyata, -
Iaitu seorang Rasul dari Allah Yang membacakan (kepada mereka) lembaran-lembaran suci,
Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum Yang benar.
Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) Yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka Bukti Yang jelas nyata.
Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Dengan mengikhlaskan Ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. dan Yang demikian itulah ugama Yang benar.
Sesungguhnya orang-orang Yang kafir dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di Dalam neraka Jahannam, kekalah mereka di dalamnya. mereka itulah Sejahat-jahat makhluk.
Seungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk.
Alasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal Yang tetap), Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya; Allah reda akan mereka dan Merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. balasan Yang demikian itu untuk orang-orang Yang takut (melanggar perintah) Tuhannya.