Advertise Here

Hamparan Kasturi

- Another Blogger Blog's

BismiLLâhir-Raĥmanir-Raĥim

Lam Yakunil-Lażina Kafaru Min 'Ahlil-Kitâbi Wal-Musyrikina munfakkina Ĥattâ Ta'-Tiya-Humul-Bayyinah ۝ Rasulum-MinaLLâhi Yatlu Şuĥufam-Muţahharah ۝ Fihâ Kutubun-Qayyimah ۝ Wa Mâ Tafarra-Qallażina 'Utul-Kitâba 'Illâ Mim-Ba-Di Mâ Jâ-'At-Humul-Bayinnah ۝ Wa Mâ 'Umiru 'Illâ Liya-BuduLLâha Mukhlişina Lahud-Dina Ĥunafâ-'A Wa Yuqimuş-Şalâta Wa Yu'- Tuz-Zakâh; Wa Źâlika Dinul Qayyimah ۝ 'Innallażina Kafaru Min 'Ahlil-Kitâbi Wal-Musyrikina Fi Nâri Jahannama Khâlidina Fihâ. 'Ulâ-'Ika Hum Syarrul-Bariyyah ۝ 'Innallażina manu Wa Amiluş-Şâliĥâti 'Ulâ-'Ika Hum Khayrul-Bariyyah ۝ Jazâ-'Uhum Inda Rabbihim Jannâtu Adnin-Tajri Min- Taĥtihal -Anhâru Khâlidina Fihâ 'Abadâ; RađiyaLLâhu Anhum Wa Rađu Anh; Żâlika Liman Khasyiya Rabbah ۝

Maksudnya:
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

Orang-orang Yang kafir dari ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik, tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka Bukti Yang jelas nyata, -
Iaitu seorang Rasul dari Allah Yang membacakan (kepada mereka) lembaran-lembaran suci,
Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum Yang benar.
Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) Yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka Bukti Yang jelas nyata.
Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Dengan mengikhlaskan Ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. dan Yang demikian itulah ugama Yang benar.
Sesungguhnya orang-orang Yang kafir dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di Dalam neraka Jahannam, kekalah mereka di dalamnya. mereka itulah Sejahat-jahat makhluk.
Seungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk.
Alasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal Yang tetap), Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya; Allah reda akan mereka dan Merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. balasan Yang demikian itu untuk orang-orang Yang takut (melanggar perintah) Tuhannya.

0 comments:

Post a Comment